วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ทำไม “งู” ถึงกลืนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ได้?

**คอนเทนต์นี้ ไม่มีภาพประกอบของสัตว์เลื้อยคลาน

การกลืนของงู

งูสามารถกลืนสัตว์ขนาดใหญ่ได้ก็เพราะว่าขากรรไกรล่างของมันมีข้อต่อ 2 จุด จึงทำให้สามารถมันอ้าปากได้กว้างถึง 180 องศา

เนื้อหาเพิ่มเติม

 “งู” ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนกับสัตว์อื่นที่มีฟัน ฉะนั้นเวลามันจะกินอาหารมันจึงใช้วิธีการกลืนแทน

ซึ่งปากของงูนั้นสามารถอ้าได้ถึง 180 องศา เนื่องจากขากรรไกรล่างของมัน มีข้อต่อถึง 2 จุด ซึ่งต่างจากสัตว์อื่นที่มีข้อต่อเพียงจุดเดียว

นอกจากสามารถอ้าปากได้กว้างแล้ว บริเวณช่วงลำตัวของมันก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถยืดขยายได้ตามขนาดของเหยื่ออีกด้วย

โดยหลังจากการกลืนเหยื่อแล้ว น้ำย่อยในกระเพาะอาหารของมันจะเพิ่มระดับความเป็นกรด เพื่อให้เหมาะสมกับการย่อยสลายเหยื่อ และหลังจากย่อยเหยื่อเสร็จระดับความเป็นกรดก็จะลดลงจนเป็นปกติ