วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ดาวที่น่าประหลาดในระบบสุริยะของเรา

ดาวศุกร์ หมุนตามเข็มนาฬิกา

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2

อีกทั้งยังมีระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเองยาวนานที่สุดมากกว่าดาวเคราะห์ใดๆ (243 วันโลก)

การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์
ภาพแสดงการหมุนของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นเพียงดาวเคราะห์เดียวในระบบสุริยะจักรวาล ที่หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา

ในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะจะหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกา

สาเหตุ ที่ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา ก็เพราะว่าแกนของดาวนั้นกลับหัว ซึ่งเป็นผลมาจากการชนครั้งใหญ่มาเมื่อหลายพันล้านปีก่อน

ขอบคุณข้อมูล: theblackchalk