วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ขยะพลาสติกในมหาสมุทร ส่วนใหญ่มาจากประเทศใดบ้าง?

มหาสมุทรพลาสติก

60% ของขยะพลาสติกในมหาสมุทร ส่วนมากมาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และไทย

เนื้อหาเพิ่มเติม

     เราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ที่มีมหาสมุทรครอบคลุม 3 ใน 4 ของโลก และพวกเขาก็กำลังทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้น จะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และละลายไปในมหาสมุทร ส่งผลให้เกิดการสร้างกรดคาร์บอนิก

เมื่อมีการสร้างกรดคาร์บอนิกเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลกรด (Ocean Acidification) ซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร และเสี่ยงที่จะเกิดการสูญพันธุ์

     มลพิษทางทะเลล้วนมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบก ไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติก การปล่อยของเสีย การสร้างมลพิษทางอากาศ รวมทั้งสารเคมีต่างๆ

ขยะพลาสติกจำนวนมากที่อยู่ในท้องทะเล จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งในทุกๆ ปีเราจะเห็นภาพเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่กลืนกินขยะพลาสติกเข้าไป ทำให้ระบบทางเดินอาหารของพวกเขาเกิดความเสียหาย และเสียชีวิตในที่สุด

     แม้ว่านี่จะเป็นปัญหาระดับโลก แต่ในปัจจุบันยังพบว่าร้อยละ 60 ของขยะพลาสติกในมหาสมุทร  5 ประเทศ ได้แก่ จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2568 การใช้พลาสติกในเอเชียจะเพิ่มขึ้นถึง 80% หรือ 200 ล้านตันเลยทีเดียว