วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อความเค็มในน้ำทะเลหายไปกะทันหัน?

ทะเลไร้ความเค็ม...

ถ้าไม่มีเกลือในน้ำทะเล จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นทั่วโลกด้วย

เนื้อหาเพิ่มเติม

     ในน้ำทะเล 1 ลิตร จะมีเกลือผสมอยู่ประมาณ 35 กรัม ถ้าเราแยกเกลือออกมาจากแต่ละมหาสมุทรทั่วโลก จะได้เกลือราวๆ 45 ล้านล้านตันเลยทีเดียว

“ถ้าเกลือในทะเลหายไปอย่างกะทันหัน เพื่อนๆ คิดว่าจะส่งผลอะไรกับสิ่งมีชีวิตบ้าง?...”

     การลดลงของเกลืออย่างฉับพลันในน้ำทะเล จะส่งผลทำให้เกิดแรงกดทับที่พื้นดินใต้ทะเล ซึ่งส่งผลทำให้เกิด แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดขึ้นทั่วโลก เพราะว่ามวลของน้ำจืดนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทะเล

เมื่อทะเลน้ำเค็มเปลี่ยนเป็นทะเลน้ำจืดกะทันหัน ครอบน้ำแข็งขั้วโลกต่างๆ ก็จะทรุดตัวลงพร้อมกันอย่างน้อย 10 เซนติเมตร ส่งผลทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่ใหญ่ที่สุดในโลก

และในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา… สิ่งมีชีวิตในทะเลก็จะค่อยๆ เสียชีวิตจากกระบวนการออสโมซิส (โมเลกุลน้ำจืดจะซึมผ่านผนังเซลล์ของสัตว์ในทะเล ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นบวมพอง และแตกปริได้)

ซากสัตว์เหล่านี้ก็จะลอยเต็มพื้นผิวมหาสมุทรทั่วโลก โดยไม่ถูกย่อยสลาย เพราะว่าแบคทีเรียในน้ำทะเลก็ตายไปด้วย

ทั้งนี้รวมถึงพืชต่างๆ ในท้องทะเลก็จะไม่สามารถผลิตออกซิเจนให้กับโลกได้อีกต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินด้วย (ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ)

     ท้ายที่สุดหลังจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ ทะเลก็จะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาเป็นทะเลน้ำเค็มเช่นเดิม แร่ธาตุต่างๆ บนพื้นดินจะถูกละลายลงในแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง และไหลลงสู่ท้องทะเล แต่กระบวนฟื้นฟูเหล่านี้จะใช้เวลานานมากๆ นับหมื่นปี