วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัว

icon.rulerpaw

บทนำ

     ความเป็นส่วนตัวชองผู้เข้าชม www.rulerpaw.com เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ และเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้และเข้าชม rulerpaw.com วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของท่าน เราไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

คุกกี้ และเว็บบีคอน

     เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูล เช่นความชอบส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

     นอกจากนี้เรายังใช้โฆษณาของบุคคลที่สามบน www.rulerpaw.com เพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ผู้ลงโฆษณาบางรายอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ และเว็บบีคอนเมื่อโฆษณาบนไซต์ของเรา ซึ่งจะส่งผู้โฆษณาเหล่านี้ (เช่น Google ผ่านโปรแกรม Google AdSense) รวมถึงที่อยู่ IP,ISP ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและในบางกรณีไม่ว่าท่านจะติดตั้ง Flash หรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ (การแสดงโฆษาให้กับผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นต้น) หรือการแสดงโฆษณาบางรายการจากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงที่เข้าเยี่ยมชม (เช่นโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ กับกลุ่มคนรักสุขภาพ เป็นต้น)

     ท่านสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานหรือเลือกปิดคุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลที่สามในการตั้งค่า
เบราเซอร์ของท่าน โดยการจัดการค่ากำหนดต่าง ๆ ในโปรแกรม อย่างไรก็ตามอาจส่งผลต่อวิธีการที่ท่านสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ  ด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการไม่สามารถเข้าสู่บริการหรือโปรแกรมต่าง ๆ

การแนบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

     บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

  • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่อธิบาย ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  • เราได้ใช้มาตรการด้านเทคนิค และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

     เราอาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ และการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงตามข้อแนะนำและความคิดเห็นจากท่าน โดยนโยบายล่าสุดจะแจ้งบนเว็บไซต์ของเราที่ www.rulerpaw.com เพื่อให้คุณทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

     นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
โดย admin. กระจิ๊ดริด
www.rulerpaw.com