วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

การส่งเสริม การบริจาคเลือด ในประเทศสวีเดน

บริจาคเลือด สวีเดน

ด้วยอัตราการบริจาคเลือดทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดลง ประเทศสวีเดนจึงได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อผลักดันให้ผู้คนมาบริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้น

ทุกครั้งๆ ที่บริจาคเลือดในเบื้องต้น ผู้บริจาคจะได้รับข้อความ “ขอบคุณ” ส่งผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างข้อความ
ขอบคุณ! ขณะนี้เลือดของท่านได้นำไปช่วยเหลือกับผู้ป่วยแล้ว - ขอแสดงความนับถือ, ศูนย์บริจาคโลหิต

และทุกครั้งที่มีการนำเลือดบริจาคมาใช้ ผู้บริจาคก็จะได้รับการแจ้งเหมือนกัน ว่าเลือดของผู้บริจาคนั้น ได้ถูกนำไปช่วยเหลือกับใครบางคนแล้ว

ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย ทำให้สามารถส่งข้อความไปหาผู้บริจาค เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีขาดแคลนเลือดในกรุ๊ปต่างๆ ได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล: independent
ภาพปก: Gerd Altmann จาก Pixabay