วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

อวัยวะใดในร่างกาย ที่สามารถลอยน้ำได้

ปอด-มนุษย์

ปอด (Lungs) ในร่างกายของเรามี 2 ข้างและเป็นอวัยวะเพียงชนิดเดียวสามารถที่จะลอยอยู่ในน้ำได้

ภายในปอดประกอบไปด้วยโครงสร้างที่คล้ายกับบอลลูน (หรือเรียกว่าอัลโวลี – Alveoli) มีอยู่ภายในปอดถึง 300 ล้านใบ

อวัยวะใดในร่างกาย ที่สามารถลอยน้ำได้ 1
รูปภาพ: doctor.or.th

เมื่อโครงสร้างบอลลูนเหล่านี้ อัดแน่นไปด้วยอากาศที่เราหายใจเข้าไป จะกลายเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายของเราที่สามารถลอยน้ำได้

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับปอด:

  1. ปอดข้างซ้ายและขวาของเรา จะไม่เหมือนกันทุกประการ ปอดซ้ายจะเล็กกว่าเพื่อมีพื้นที่ว่างให้กับหัวใจ

  2. มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าหากเหลือปอดเพียงข้างเดียว

  3. เราสามารถเพิ่มความจุอากาศภายในปอด ด้วยการออกกำลังกายได้

ที่มา: quora