วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ผีเสื้อกลางวัน และ ผีเสื้อกลางคืน มีความแตกต่างอย่างไร?

ผีเสื้อกลางวัน และกลางคืน

ผีเสื้อกลางวันจะหุบปีกเวลาเกาะพัก ส่วนผีเสื้อกลางคืนจะกางปีกออก

เนื้อหาเพิ่มเติม
ผีเสื้อกลางวัน
ผีเสื้อกลางวัน

     ผีเสื้อกลางวัน  (Butterfies) และผีเสื้อกลางคืน (Moths) จะมีรูปร่างคล้ายๆ กัน แต่ลักษณะลวดลาย รูปร่าง จะแตกต่างกัน ซึ่งทั้งคู่ถูกจัดอยู่ในจำพวกแมลง ในอันดับเลพิดอปเทรา (Lepidoptera) เป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้น

ภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ

ผีเสื้อใบกระท้อน
ผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อใบกระท้อน (Atlas moth)

ความแตกต่างที่เราสังเกตเห็นได้ระหว่าง ผีเสื้อกลางวัน และ ผีเสื้อกลางคืน

  • บ่อยครั้งที่ผีเสื้อกลางวันจะหุบปีกขณะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ แต่ผีเสื้อกลางคืนจะกางปีกออก

  • ผีเสื้อกลางวันจะมีหนวดที่ยาวกว่าผีเสื้อกลางคืน

  • ลวดลายของผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสสวยงาม แต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีลวดลายที่แปลกและค่อนข้างน่ากลัว

  • ผีเสื้อกลางคืนจะมีหลากหลายขนาด เล็กมาก – ใหญ่มาก

  • ผีเสื้อกลางคืนบางสายพันธุ์จะมีการวิวัฒนาการรูปร่างและลวดลายที่ค่อนข้างน่ากลัว เพื่อป้องกันการถูกคุกคามจากสัตว์อื่นๆ