วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

ฝุ่นพิษ PM 2.5 คืออะไร มาจากไหน และส่งผลอะไรบ้าง?

ฝุ่นเล็กจิ๋ว PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นมลพิษที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากๆ จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และระบบอื่นๆ ในร่างกาย

เนื้อหาเพิ่มเติม

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?

     “ฝุ่น PM 2.5”  คือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ถือว่าเป็นมลพิษต่อมนุษย์ มันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งมีเล็กมากๆ จนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ด้วยความเล็กจิ๋วนี้ จึงทำให้ขนจมูกของเราไม่สามารถกรองฝุ่นชนิดนี้ได้เลย

ฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ฝุ่นเหล่านี้ล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ อาทิเช่น
        – การคมนาคม ขนส่ง > ควันจากท่อไอเสียของรถยนต์
        – อุตสาหกรรม โรงงาน > การปล่อยควัน และก๊าซพิษ
        – กสิกรรม > การเผาไร่นาในที่โล่งแจ้ง
        – การก่อสร้างต่างๆ

การสะสมของฝุ่นPM 2.5 นี้ จะเกิดในช่วงที่ไม่มีลม และอากาศนิ่งเป็นระยะเวลาหลายวัน จนทำให้เกิดความเข้มข้นของฝุ่นเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้เราเห็นเป็นหมอกควันที่เป็นมลพิษทางอากาศ

ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้าง?

การป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5

  1. ใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 ทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน (หากพื้นที่ของคุณมีความเสี่ยง) หากไม่มีหน้ากากอนามัยแบบ N95 สามารถนำทิชชู่มาซ้อนทับ 2 ชั้นบนหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาได้

  2. ไม่ออกกำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูง (ห้ามใส่หน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย)

  3. รับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เช่น วิตามินซี น้ำมันปลา เป็นต้น

  4. ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ ในช่วงที่เกิดมลพิษ

  5. ปิดประตู หน้าต่างบ้านให้มิดชิด