วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ฟันของมนุษย์ มีทั้งหมดกี่ชุด?

เรื่องของฟัน

ฟันของเรามี 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม และ ฟันแท้

เนื้อหาเพิ่มเติม

      ฟันของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ดังนั้นเมื่อเกิดมาเราจึงมีฟัน 2 ชุด คือฟันน้ำนม และฟันแท้

ฟันน้ำนม – เริ่มก่อตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ 6-8 หลังการคลอด จะปรากฏให้เห็นเมื่ออายุถึง 6 เดือน และจะขึ้นเรื่อยๆ จนครบเมื่ออายุได้ 2 ขวบครึ่ง

ฟันแท้ – เมื่ออายุประมาณ 6-7 ขวบ ฟันน้ำนมด้านหน้าจะถูกแทนที่ด้วยฟันแท้ โดยฟันแท้จะเริ่มดันฟันน้ำนมให้หลุดทั้งหมด เมื่อเราอายุถึง 11 ปี