วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ประเทศใดเป็นอันตรายต่อนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

นักอนุรักษ์ผู้เสียสละ

รัฐคองโก, บราซิล เป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ตัวเลขในปี2017 นักอนุรักษ์ถูกลอบสังหารไปมากกว่า 40 คน

เนื้อหาเพิ่มเติม

     Global Witness (องค์กรรณรงค์เพื่อความโปร่งใส) ได้เปิดเผยข้อมูลของนักอนุรักษ์ที่เสียชีวิตและถูกฆาตกรรมจากการต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

การเก็บบันทึกสถิติ เริ่มตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา บราซิลยังคงเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดสำหรับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือฟิลิปปินส์ และโคลัมเบียตามลำดับ

กราฟด้านบน คือจำนวนของผู้เสียชีวิตที่พบเจอ ยังไม่รวมถึงผู้ที่ถูกฆาตกรรมในป่าลึกหรือพื้นที่กันดารที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

สาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้น

– การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดความต้องการในทรัพยากรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ อุตสาหกรรม รวมทั้งการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย
– การต่อต้านเรียกร้องต่างๆ ของนักขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม เป็นอุปสรรคต่อนายทุนหรือผู้มีอำนาจ จึงทำให้ผู้ที่ต่อต้านถูกกำจัดโดยการถูกลอบสังหาร

     การใช้ความรุนแรงและการฆาตกรรม จะยังคงเกิดขึ้นในทุกๆ ปี หากความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ของผู้มีอำนาจยังคงอยู่…