วันอาทิตย์, 9 สิงหาคม 2563

สิ่งใดจะมาอยู่แทน เมื่อมนุษย์โลกถูกกำจัดเผ่าพันธุ์ไป?

เมื่อมนุษย์สูญพันธุ์

หากมนุษย์สูญพันธุ์สิ้น สัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารจะมาแทนที่ และเหล่าแบคทีเรียก็ยังคงครองโลกต่อไปอีกนานแสนนาน

เนื้อหาเพิ่มเติม

     มนุษย์เราได้สร้างผลกระทบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากมาย อย่าง การปล่อยมลพิษ การเผาสิ่งปฏิกูล การทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ

ถ้าวันหนึ่งมนุษย์สูญพันธุ์สิ้น สิ่งมีชีวิตใดจะขึ้นมามีบทบาทแทน?

     มดมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ ต้นไม้มีอายุที่ยืนยาวกว่าเรา… แต่ถ้าจะพูดถึงจำนวนเยอะที่สุด คงจะหนีไม่พ้น “แบคทีเรีย”

“แบคทีเรีย” อยู่บนโลกของเรามายาวนานกว่า 4,000 ล้านปี มันมีจำนวนมากมายมหาศาลอยู่ในทุกๆ จุดทั่วโลกตั้งแต่บนชั้นอากาศ จนถึงก้นมหาสมุทร

ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีในการกำจัดแบคทีเรียต่างๆ แต่แบคทีเรียเหล่านี้ก็ยังสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้นับแสนคนต่อปี

และถ้ามนุษย์สูญพันธุ์หมดสิ้น… โลกของเราจะถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารจะเข้ามีบทบาทแทน