วันเสาร์, 29 กุมภาพันธ์ 2563

สิ่งใดจะมาอยู่แทน เมื่อมนุษย์โลกถูกกำจัดเผ่าพันธุ์ไป?

เมื่อมนุษย์สูญพันธุ์

หากมนุษย์สูญพันธุ์สิ้น สัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารจะมาแทนที่ และเหล่าแบคทีเรียก็ยังคงครองโลกต่อไปอีกนานแสนนาน

เนื้อหาเพิ่มเติม

     มนุษย์เราได้สร้างผลกระทบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากมาย อย่าง การปล่อยมลพิษ การเผาสิ่งปฏิกูล การทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ

สิ่งใดจะมาอยู่แทน เมื่อมนุษย์โลกถูกกำจัดเผ่าพันธุ์ไป? 1

ถ้าวันหนึ่งมนุษย์สูญพันธุ์สิ้น สิ่งมีชีวิตใดจะขึ้นมามีบทบาทแทน?

สิ่งใดจะมาอยู่แทน เมื่อมนุษย์โลกถูกกำจัดเผ่าพันธุ์ไป? 2

     มดมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ ต้นไม้มีอายุที่ยืนยาวกว่าเรา… แต่ถ้าจะพูดถึงจำนวนเยอะที่สุด คงจะหนีไม่พ้น “แบคทีเรีย”

“แบคทีเรีย” อยู่บนโลกของเรามายาวนานกว่า 4,000 ล้านปี มันมีจำนวนมากมายมหาศาลอยู่ในทุกๆ จุดทั่วโลกตั้งแต่บนชั้นอากาศ จนถึงก้นมหาสมุทร

ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีในการกำจัดแบคทีเรียต่างๆ แต่แบคทีเรียเหล่านี้ก็ยังสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้นับแสนคนต่อปี

สิ่งใดจะมาอยู่แทน เมื่อมนุษย์โลกถูกกำจัดเผ่าพันธุ์ไป? 3

และถ้ามนุษย์สูญพันธุ์หมดสิ้น… โลกของเราจะถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารจะเข้ามีบทบาทแทน