วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

สมุดบันทึกของนักเคมีสตรี Marie Curie

เกร็ดความรู้87

มารี กูว์รี (Marie Curie) เป็นนักเคมี-ฟิสิกส์ ชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2410

เธอเป็นผู้ค้นพบรังสีเรเดียม ที่สามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ชาติเป็นอย่างมาก

ซึ่งการค้นพบนี้ ทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 รางวัลเลยทีเดียว ได้แก่

  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี1903 จากผลงานการค้นพบธาตุเรเดียม

  • รางวัลโนเบลสาขาเคมี ในปี 1911 จากผลงานการค้นคว้าหาประโยชน์จากธาตุเรเดียม

Marie Skłodowska-Curie's Nobel Prize in Chemistry 1911
รางวัลโนเบลที่เธอได้รับ

แน่นอนว่า การค้นคว้านั้นทำให้เธอต้องทำงานใกล้ชิดอยู่กับรังสีอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สิ่งของทุกอย่างของเธอ ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเหล่านั้นด้วย

ด้วยการทำงานที่หนักหน่วงของเธอ บวกกับการได้รับกัมมันตรังสีเป็นเวลานานจึงทำให้ไขกระดูกถูกทำลาย จึงทำให้เธอเสียชีวิตในวัย 66 ปี

สุดท้ายแล้ว สิ่งของที่อยู่กับเธอตลอดเวลา อย่างสมุดบันทึก ก็ยังคงมีกัมมันตรังสีปนเปื้อน และจะยังคงอยู่ต่อไปอีก 1,500 จึงจะสลายหมด

L0021265 Marie Curie: Holograph Notebook.
Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images
images@wellcome.ac.uk
http://wellcomeimages.org
Page from notebook.
27 May 1899 - 4 December 1902 Holograph note-book containing notes of experiments, etc. on radio-active substances.
Marie Curie
Published:  -  Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
สมุดบันทึกที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีของมารี กูว์รี

ขอบคุณข้อมูล: th.wiki