สมุดบันทึกของนักเคมีสตรี Marie Curie

มารี-กูว์รี-Marie-Curie-นักฟิสิกส์-เคมี

มารี กูว์รี (Marie Curie) เป็นนักเคมี-ฟิสิกส์ ชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2410

เธอเป็นผู้ค้นพบรังสีเรเดียม ที่สามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ชาติเป็นอย่างมาก

ซึ่งการค้นพบนี้ ทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 รางวัลเลยทีเดียว ได้แก่

  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี1903 จากผลงานการค้นพบธาตุเรเดียม

  • รางวัลโนเบลสาขาเคมี ในปี 1911 จากผลงานการค้นคว้าหาประโยชน์จากธาตุเรเดียม

Marie Skłodowska-Curie's Nobel Prize in Chemistry 1911
รางวัลโนเบลที่เธอได้รับ

แน่นอนว่า การค้นคว้านั้นทำให้เธอต้องทำงานใกล้ชิดอยู่กับรังสีอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สิ่งของทุกอย่างของเธอ ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเหล่านั้นด้วย

ด้วยการทำงานที่หนักหน่วงของเธอ บวกกับการได้รับกัมมันตรังสีเป็นเวลานานจึงทำให้ไขกระดูกถูกทำลาย จึงทำให้เธอเสียชีวิตในวัย 66 ปี

สุดท้ายแล้ว สิ่งของที่อยู่กับเธอตลอดเวลา อย่างสมุดบันทึก ก็ยังคงมีกัมมันตรังสีปนเปื้อน และจะยังคงอยู่ต่อไปอีก 1,500 จึงจะสลายหมด

สมุดบันทึกของนักเคมีสตรี Marie Curie 1
สมุดบันทึกที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีของมารี กูว์รี

ขอบคุณข้อมูล: th.wiki

ชอบความเรียบง่าย เข้าใจง่าย
Posts created 99

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top