วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประเทศที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในโลก คือประเทศใด

รัฐเมฆาลัย-ฝนตกชุก-อินเดีย

รัฐเมฆาลัย หรือ เมกะลายา (Meghalaya) – มีความหมายว่า “ที่พำนักของเมฆ” เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย

70% ของรัฐแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยผืนป่าที่ชุ่มชื้น และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังมีแม่น้ำหลายสายมากมาย ซึ่งแม่น้ำเหล่านี้ได้สร้างช่องเขาลึกและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง จนติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมากที่สุดในโลก

รัฐเมฆาลัยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 12,000 มม. ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในโลกด้วย

บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของรัฐเมฆาลัย

ที่มา: en.wiki