วันเสาร์, 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทะเลสาบลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือที่ใด?

ทะเลสาบลาวา

“อิรากองโก” คือชื่อของทะเลสาบลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เนื้อหาเพิ่มเติม
อิรากองโก

     “อิรากองโก” (Nyiragongo) ทะเลสาบลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาอิรากองโกที่ความสูง 3,470 เมตร โดยอยู่ลึกลงมาจากปากปล่อง 600 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร และมีปริมาณลาวากว่า 282 ล้านลูกบาศก์ฟุต ความดันของลาวามีความเร็วมากถึง 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ปี 1977 เกิดเหตุการณ์ปากปล่องร้าว จึงทำให้ลาวาไหลลงไปทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโกมา โดยเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 70 คน

     ปัจจุบัน ทะเลสาบลาวาแห่งนี้ก็ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่อง แต่ปะทุในรูปแบบการเดือดของทะเลสาบ ซึ่งทำให้เกิดควันก๊าซที่เป็นอันตราย จึงทำให้ทะเลสาบลาวาแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอันตรายอย่างมากแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย