วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

สัตว์ ชนิดใดมี สมองใหญ่ ที่สุดในโลก

วาฬหัวทุย สมองของมันมีน้ำหนักประมาณ 17 ปอนด์หรือ 7.8 กิโลกรัม

สมองของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักเฉลี่ยโดยประมาณ 3 ปอนด์ หรือ 1.5 กิโลกรัม ซึ่งน้ำหนักจะเทียบเท่ากับปลาโลมา ซึ่งเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก แต่สัตว์ที่มีสมองใหญ่กว่านั้น ไม่ได้หมายความว่าจะฉลาดเท่าปลาโลมา อย่างเช่น วาฬหัวทุย ที่มีสมองหนักประมาณ 7.8 กิโลกรัม

Featrue Image byIcon vector created by freepik – www.freepik.com

ที่มาtdlc