วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

เกร็ดความรู้ประเทศไทย ตอน ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์

เกร็ดความรู้-ประเทศไทย-รัตนโกสินทร์

1. พระบรมมหาราชวัง พระยานราชรถ เรือพระที่นั่ง วัดกลางเมือง(วัดสุทัศน์) ถูกสร้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน ในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากเสียกรุงศรีครั้งที่ 2

Grand Palace of Bangkok 1860s

2. ยุคทองของวรรณคดีไทย คือช่วงสมัยรัชกาลที่ 2

3. หนังสือพิมพ์ฉบับแรกถูกจัดทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อว่า “Bangkok Recorder”

Bangkok Recorder

4. สมัยรัชกาลที่ 4 มีพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4)

6. คนไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกพระมหากษัติรย์ว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ด้วยความยกย่องนับถือสูงสุด

Chulalongkorn LoC

7. “โรงเรียนดัดสันดาน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับเด็กที่ทำผิดกฎหมาย

รูปภาพ: silpa-mag

8. “ธนาคารออมสิน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6

9. “ธงไตรรงค์” ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6

Flag of Thailand

10. “ปฐมจินดา” คือชื่อเรียกของคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ

11. “งานกาชาด” ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 7

12. ระบอบประชาธิปไตย (กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ) ได้นำมาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 และเกิดนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

13. การยกเลิกการนุ่งโจงกระเบน แต่งตัวให้เป็นสากลนิยม เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 8 ถึง รัชกาลที่ 9

14. กษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก คือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)