วันอาทิตย์, 9 สิงหาคม 2563

เกร็ดความรู้สั้นๆ ประเทศไทย ตอน การดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

เกร็ดความรู้ ประเทศไทย นายก@2x

1. จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 15 ปี

2. ทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งได้สั้นที่สุด เพียง 18 วัน

3. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุด เริ่มดำรงตำแหน่งขณะอายุ 40 ปี

4. สมัคร สุนทรเวช ปราโมช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุมากที่สุด เริ่มดำรงตำแหน่งขณะอายุ 72 ปี

5. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนแรกที่เกิดจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปีคนแรก

6. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูล: th.wiki