วันอาทิตย์, 9 สิงหาคม 2563

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราถือเข็มทิศที่ขั้วโลกเหนือ?

เข็มทิศที่ขั้วโลกเหนือ

เมื่อเข็มทิศเข้าใกล้สนามแม่เหล็กขั้วโลกเหนือจะมีความน่าเชื่อถือน้อยลง

เนื้อหาเพิ่มเติม

     เมื่อเราวางเข็มทิศบนพื้นราบ ลูกศรสีแดงจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ มันจะชี้ไปทางขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก (Magnertic North Pole) ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้จะมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกๆ ปี

ภาพจาก www.nature.com

ถ้าเรายืนอยู่ทิศเหนือแม่เหล็ก Magnetic North เข็มทิศจะเป็นอย่างไร?

    ถ้าหากอยู่ในจุดทิศเหนือแม่เหล็ก (Magnetic North) เข็มทิศอาจจะไม่ตอบสนองต่อทิศทาง หรืออาจจะชี้ไปในทิศทางล่าสุดที่เราเดินมา และถ้าหากเรามีโลหะที่เป็นแม่เหล็กในกระเป๋าของเรา เข็มทิศก็จะชี้เข้ามาหาตัวเรา