วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

เสียงหัวใจเต้น ของเจ้าวาฬสีน้ำเงิน

เสียงหัวใจ วาฬน้ำเงิน

 วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มันมีน้ำหนัก 150 ตัน (150,000 กิโลกรัม) และอาจมากถึง 200 ตัน รวมทั้งมีความยาวของลำตัวมากกว่า 90 ฟุต  (24.7เมตร)

โดยธรรมชาติแล้วสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มหึมาขนาดนี้ จะมีหัวใจที่ใหญ่สมกับขนาดตัวของมัน

ขนาดของหัวใจของวาฬสีน้ำเงินมีน้ำหนักประมาณ 1,300 ปอนด์ เทียบเท่ากับรถยนต์คันเล็กๆ บนโลก 1 คัน

ด้วยขนาดของหัวใจที่ใหญ่ ทำให้มนุษย์อย่างเราสามารถได้ยินเสียงหัวใจเต้นของวาฬสีน้ำเงินนี้ได้ในระยะ 3.2 กิโลเมตร

ขอบคุณข้อมูล: bestlifeonline
ภาพปก: Torulus จาก Pixabay