วันอังคาร, 24 กันยายน 2562

แบบทดสอบ คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า?(9Q)

10 มิ.ย. 2562
12
guy-2617866_640

     โรคซึมเศร้า หากไม่สามารถควบคุมได้ มันจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อชีวิตเรา และคนรอบข้าง ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจกับอาการที่เกิดขึ้น และลองทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินว่า คุณอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือไม่

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า

แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข มีจำนวนทั้งหมด 9 ข้อ
กรุณา เลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง มากที่สุด

*แบบทดสอบนี้อาจไม่รองรับบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

0%

คุณเบื่อ ไม่สนใจอยากจะทำอะไร

คุณรู้สึกไม่สบายใจ เศร้า ท้อแท้สิ้นหวัง

นอนหลับยาก หลับไม่สนิท

รู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง

เบื่ออาหาร หรือบางครั้งก็กินมากจนเกินไป

รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง ทำให้ครอบครัวผิดหวัง

รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิ เวลาทำอะไร

รู้สึกพูดช้า ทำอะไรช้าลง หรือ กระสับกระส่าย อยู่นิ่งไม่ได้เหมือนที่เคย

เคยคิดทำร้ายตัวเอง หรือคิดว่าถ้าตายจากโลกนี้ไปก็คงดี

แบบทดสอบ คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า?(9Q)
คุณไม่มีอาการโรคซึมเศร้า

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าปานกลาง

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้ารุนแรง

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

*หมายเหตุ แบบทดสอบดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินผลของภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นเท่านั้น!
หากท่านเกิดข้อสงสัย หรือไม่มั่นใจในผลการประเมิน ขอให้ติดต่อกับผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง