วันอังคาร, 24 กันยายน 2562

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน?

04 มิ.ย. 2562
6

*บททดสอบนี้อาจไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

0%

กลุ่มที่1: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (I:E)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 1 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่1: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (I:E)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 1 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่1: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (I:E)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 1 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่1: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (I:E)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 1 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่1: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (I:E)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 1 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่2: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (S:N)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 6 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่2: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (S:N)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 6 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่2: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (S:N)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 6 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่2: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (S:N)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 6 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่2: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (S:N)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 6 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่3: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (T:F)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 11 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่3: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (T:F)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 11 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่3: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (T:F)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 11 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่3: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (T:F)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 11 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่3: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (T:F)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 11 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่4: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (J:P)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 16 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่4: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (J:P)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 16 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่4: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (J:P)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 16 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่4: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (J:P)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 16 รูปภาพ: 16personalities.com

กลุ่มที่4: โปรดเลือกข้อที่ตรงกับนิสัยของท่านมากที่สุด (J:P)

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 16 รูปภาพ: 16personalities.com

แบบทดสอบ MBTI :คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? ใน 16 แบบ
ISTJ - นักคิดคำนวณ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 21

คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เจ้าระเบียบ ทำงานหนัก ในขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องของการแสดงความรู้สึก คุณอยู่กับความเป็นจริงและชอบความจริงด้วยเช่นกัน
ISTP - ศิลปิน

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 21

คุณชอบความท้าทายและทดลองทำอะไรใหม่ๆ คุณมักเบื่อกับการทำอะไรแบบเดิมๆ ในขณะเดียวกันคุณก็มีความสนใจใคร่รู้ในศาสตร์ต่างๆ และในขณะเดียวกันคุณก็กล้าที่จะใช้ชีวิตแตกต่างจากคนอื่นๆ
ISFJ - ผู้เสียสละ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 21

คุณเข้าสังคมได้ดีและค่อนข้างเปิดเผยความเป็นตัวตนค่ะ คุณใจกว้างและมีความเมตตาโดยเฉพาะกับพวกพ้องและเพื่อนฝูงของคุณนั้น คุณยิ่งเต็มที่!!
ISFP - นักสำรวจ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 21

คุณชอบท้าทายมาตรฐานแบบเดิม บุคลิกของคุณคือคนที่ไม่อยู่นิ่ง คุณชอบที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และไม่เสียเวลาจมปลักอยู่กับอดีต
INTJ - สถาปนิก

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 25

คุณมีความอยากรู้และช่างจินตนาการ คุณช่างสืบค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบการออกไปสังสรรค์กับผู้อื่น แสดงความรู้สึกไม่เก่ง
INTP - นักวิเคราะห์

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 25

คุณมีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดไม่เหมือนใคร คุณใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์ และนั่นหมายความว่าในทุกๆ การกระทำของคุณนั้นย่อมมีเหตุผลรองรับเสมอ คุณชื่นชอบการวางแผนและเป็นนักจับโกหกได้เก่งมากๆ
INFJ - ผู้ให้คำปรึกษา

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 25

คุณคือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างการใช้เหตุผลและอารมณ์ค่ะ คุณมีทั้งความเด็ดขาดและความมุ่งมั่น คุณเป็นคนสุขุมแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงความคิดได้อย่างตรงไปตรงมา
INFP - นักประนีประนอม

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 25

คุณคือผู้ที่พึ่งพาได้ในยามที่คนอื่นเดือดร้อน คุณสามารถมองหาความดีของคนอื่นๆ ได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด อีกทั้งคุณสามารถให้คำแนะนำและชี้นำแนวทางให้กับคนอื่นๆ ได้อีกด้วย
ESTJ - นักบริหาร

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 29

คุณมีบุคลิกของความเป็นผู้นำ คุณมีความซื่อสัตย์และความทุ่มเทให้กับการงานต่างๆ ในขณะเดียวกันคุณก็มีบุคลิกที่เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น อีกข้อที่พิเศษคือคุณสามารถรับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้อื่นได้อีกด้วย
ESTP - นักธุรกิจ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 29

คุณคือจุดศูนย์กลางของความสนใจ คุณมีทั้งอารมณ์ขันและมีความสามารถในการสร้างความบันเทิง คุณชอบลงมือทำในทันทีไม่รอช้า คุณเป็นคนที่มีทั้งพลังงาน อุดมการณ์ อารมณ์และเหตุผล และคุณก็รู้จักเลือกใช้สิ่งต่างๆ ที่คุณมีเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี
ESFJ - เชียร์ลีดเดอร์

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 29

คุณคือผู้ที่คอยให้กำลังใจผู้อื่น คุณคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอๆ คุณเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของตนเองที่ควรทำ คุณมีอุดมการณ์ จริยธรรมและยึดถือกฏระเบียบที่ถูกต้องมากกว่าความสบายส่วนตัว
ESFP - นักแสดง

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 29

คุณคือคนที่มักมอบความบันเทิงให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้าง และไม่มีความสุขใดจะดีไปกว่าการได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ ของคุณ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็คือคนที่ใช้อารมณ์เป็นหลัก คุณอ่อนไหวไปกับอารมณ์ของตนเองและของผู้อื่น
ENTJ - ผู้บัญชาการ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 33

คุณมีความเด็ดขาดและรู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร คุณมีความแน่วแน่ มีความทะเยอทะยานและมีจุดหมายที่ต้องไปให้ถึง และคุณยังมีพรสวรรค์ในการชักจูงผู้คนอีกด้วย
ENTP - นักวิชาการ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 33

คุณเป็นคนไม่อ้อมค้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้น คุณมักหาเหตุผลเพื่อมารองรับการกระทำของตนเอง ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นทั้งนักคิดและนักพูด คุณยืดหยัดในเหตุผลและจุดยืนของคุณอย่างไม่ลดละ
ENFJ - โค้ช

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 33

คุณมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ คุณมีความมุ่งมั่นและมีเสน่ห์ คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้ คุณภาคภูมิใจในตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าบุคลิกอื่นๆ
ENFP - ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

แบบทดสอบบุคลิกภาพMBTI คุณมีบุคลิกภาพแบบไหน? 33

คุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นนักคิด สร้างสรรค์ คุณมีความกระตือรือร้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความยืดหยุ่น คูรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี

MBTI จะวัดทั้งหมด 4 ด้าน คือ..

ด้านที่ 1
การเปิดเผยตัวตน กล้าแสดงตัวตน (E – Extroversion) 
ชอบเก็บตัว ไม่เปิดเผย (I – Introversion)

ด้านที่ 2
การใช้ประสาทสัมผัส (S – Sensing) 
การมองการณ์ไกล มีความริเริ่มสร้างสรรค์  (I – Introversion)

ด้านที่ 3
ใช้ความคิด (T – Thinking)
ใช้ความรู้สึก  (F – Felling)

ด้านที่ 4
การตัดสิน (J – Judgement)
การรับรู้  (P – Perception)