วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

เหตุใด 29 กุมภาพันธ์ จึงมีทุกๆ 4 ปี?

4 ปี 366 วัน

โลกหมุนรอบตัวเอง 365.25 วัน เศษ0.25 จะครบ 1 วันทุกๆ ปีที่4 ดังนั้นมันจึงถูกจับมาใส่เพิ่มไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่หาร 4 ลงตัว

เนื้อหาเพิ่มเติม

     29 กุมภาพันธ์ (Leap Day) /ปีอธิกสุรทิน (Leap Year) คือวันที่จะเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี เป็นปีที่จะมีวันเพิ่มขึ้นมา 1 วัน รวมเป็น 366 วัน

โดยปกติแล้วโลกหมุนรอบตัวเอง 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 46 วินาที หรือ 365.25 วัน ซึ่งเศษ0.25 จะเท่ากับ 1 วันในทุกๆ ปีที่4 และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ 29 กุมภาพันธ์ เกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี

ทำความเข้าใจกับปีอธิกสุรทิน มากขึ้น

สูตรการคำนวณปีอธิกสุรทิน…คลิก