วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

คำว่า “สักครู่” “แปปนึง” มีเวลาเท่าไหร่กันนะ?

23 มิ.ย. 2562
1993

OED2 volumes

พจนานุกรมอังกฤษ Oxford ได้ให้นิยามของคำว่า

“แปปนึง” (A moment) ว่ามีค่าเท่ากับ 90 วินาที

  • ผลการศึกษาของ John of  Trevisa ในปี ค.ศ. 1398 เขียนระบุไว้ในพจนานุกรมอังกฤษ Oxford กับคำว่า “For a moment” นั้นมีค่าเท่ากับ 90 วินาที

  • ซึ่งในสมัยก่อน ในยุคกลางนั้นมีหน่วยนับเวลาเป็น moment  โดยใช้วัดจากนาฬิกาแดด

  • โดย 1 moment จะเท่ากับ 1.5 นาที ฉะนั้น 1 ชั่วโมงจึงมีทั้งหมด 40 moment

  • ความยาวชั่วโมงของแสงอาทิตย์นั้นจะขึ้นอยู่กับความยาวของวัน ซึ่งมักจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แต่โดยทั่วไปแล้วจะเท่ากับ 90 วินาที

  • แต่จริง ๆ แล้วคำว่า “แปป” ของแต่ละคนนั้น มีค่าเวลาไม่เหมือนกัน บางคนก็เร็ว บางคนก็ช้า ดังนั้น 90 วินาที จึงถือเป็นค่ามาตรฐานจากผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ

ศึกษาข้อมูลลึกขึ้น.. เกี่ยวกับนาฬิกาแดด คลิ๊ก