วันเสาร์, 28 มีนาคม 2563

เกร็ดความรู้สั้นๆ

ตัวอักษร W #เกร็ดความรู้สั้นๆ
มาตรฐานความสูงของขั้นบันได #เกร็ดความรู้สั้นๆ
เดือนที่มีศุกร์ 13 #เกร็ดความรู้สั้นๆ
เล็บเท้ายาวช้ากว่าเล็บมืิอ #เกร็ดความรู้สั้นๆ
อวัยวะที่มีขนาดเดิมตั้งแต่เกิด? #เกร็ดความรู้สั้นๆ
มีคนเกิดวันเดียวกับเรา ประมาณกี่คนทั่วโลก? #เกร็ดความรู้สั้นๆ
ลูกจิงโจ้ เรียกอีกชื่อว่าอะไร? #เกร็ดความรู้สั้นๆ
แฉกใต้ลูกมังคุด บอกถึงอะไร#เกร็ดความรู้สั้นๆ
ประเทศที่เกาะเยอะที่สุด #เกร็ดความรู้สั้นๆ
อะโวคาโดเป็นผักหรือผลไม้ #เกร็ดความรู้สั้นๆ
แมงกระพรุน #เกร็ดความรู้สั้นๆ
นกฉี่ได้หรือเปล่า? #เกร็ดความรู้สั้นๆ
ถุงชา ควรแช่กี่นาที? #เกร็ดความรู้สั้นๆ
จมูกสามารถจดจำกลิ่นได้เท่าไหร่? #เกร็ดความรู้สั้นๆ
อวัยวะที่ใหญ่สุด #เกร็ดความรู้สั้นๆ
อวัยวะใหญ่ที่สุด #เกร็ดความรู้สั้นๆ
การผลิตออกซิเจนบนโลก #เกร็ดความรู้สั้นๆ