วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

10 เกร็ดความรู้รอบตัว เรื่อง “ร่างกายมนุษย์”

เกร็ดความรู้ชุดที่ 2

เกร็ดความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับ "ร่างกายมนุษย์" พร้อมกับแบบทดสอบหลังการอ่านบทความ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้กันนะครับ 🙂

เนื้อหา

1

โดยปกติแล้ว ร่างกายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยน้ำประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว
ที่มา: foodnetworksolution 

2

ในเด็กแรกเกิดของมนุษย์ จะมีกระดูกประมาณ 300 ชิ้น แต่เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะเหลือเพียง 206 ชิ้น
ที่มา: Rulerpaw  รูปภาพ: pixabay

3

ผิวหนังส่วนที่บางที่สุด คือผิวหนังบริเวณดวงตา
ที่มา: vibhavadi  

4

“กระดูกต้นขา” ถือเป็นกระดูกที่มีความยาวมากที่สุดในร่างกาย ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 48 เซนติเมตร
ที่มา: th.wikipedia  

5

“กระดูกโกลน” (Stapes) เป็นกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกายซึ่งอยู่บริเวณใบหู
ที่มา: en.wikipedia , kruwiruttwk

6

โดยปกติแล้วผู้ใหญ่จะมีฟันแท้ 32 ซี่ แต่หากถอนฟันคุดออกจะเหลือเพียง 28 ซี่
ที่มา: phanomsarakhamhospital

7

ในไขกระดูกของมนุษย์ เป็นต้นกำเนิดของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ที่มา: med.mahidol  รูปภาพ: pixabay

8

มนุษย์มีต่อมเหงื่อกระจายอยู่ทั่วร่างกายประมาณ 2-4 ล้านต่อมเหงื่อ
ที่มา: md.chula  

9

ดวงตาของมนุษย์มีกล้ามเนื้อตา 6 มัด ที่คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตา
ที่มา: il.mahidol  

10

ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมองมนุษย์ คือ เซรีบรัม (cerebrum) แบ่งเป็น 2 ซีก มีหน้าที่คอยควบคุมความคิด ความจำ
ที่มา: il.mahidol  
แบบทดสอบหลังอ่าน

แบบทดสอบเรื่อง ร่างกายมนุษย์

คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
กรุณากดปุ่ม “Start Quiz” ด่านล่างเพื่อเริ่มตอบคำถาม