วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

เกร็ดความรู้รอบตัว เรื่อง “ทวีปยุโรป”

เกร็ดความรู้ชุดที่ 1

เกร็ดความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับ "ทวีปยุโรป" พร้อมกับแบบทดสอบหลังการอ่านบทความ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้

เนื้อหา
*บทความต่อไปนี้ จะประกอบด้วยรูปภาพจำนวนมาก

1

ประเทศในทวีปยุโรปที่อ้างอิงจากสหประชาชาติ (UN) มีทั้งหมด 44 ประเทศ
ที่มา: worldometers  รูปภาพ: Pixabay

2

ทวีปยุโรปมีทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ยุโรปเหนือ, ยุโรปใต้, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay

3

รัสเซีย เป็นประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อวัดจากขนาดของพื้นที่ (16,877,291 ตารางกิโลเมตร)
ที่มา: worldatlas  รูปภาพ: Pixabay

4

นครรัฐวาติกัน (Holy See) เมืองแห่งศาสนาคริสต์ เป็นประเทศที่มีประชากรน้อยสุดในทวีปยุโรป ด้วยจำนวนประชากรเพียง 801 คน (2560)
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay

5

“เบอร์ลิน” คือชื่อเมืองหลวงของประเทศเยอรมัน
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay

6

“ยูเครน” เป็นประเทศที่สามารถปลูกข้าวสาลีได้มากที่สุดในทวีปยุโรป
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay

7

“ยอดเขามงบล็อง (ในเทือกเขาแอลป์)” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ด้วยความสูง 4,808.7 เมตร
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay

8

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) มีอีกชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์ไม่ตกดิน”
ที่มา: fb.ชมรมประวัติศาสตร์โลก  รูปภาพ: Pixabay

9

อารยธรรมคลาสสิค คืออีกชื่อเรียกระหว่างอารยธรรมกรีก + โรมัน 
ที่มา: thainthale  รูปภาพ: Pixabay

10

ศาสนาคริสต์คือศาสนาสำคัญที่ชาวยุโรปนิยมนับถือ
ที่มา: iam-tour  รูปภาพ: Pixabay

11

ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน”
ที่มา: mushroomtravel  รูปภาพ: Pixabay

12

แม่น้ำไรน์ เป็นแม่น้ำสายสำคัญในทวีปยุโรป
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay
แบบทดสอบหลังอ่านบทความ

คุณรู้เกี่ยวกับทวีปยุโรปมากน้อยเพียงใด?

คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง