วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

10 เกร็ดความรู้สั้นๆ รอบตัว เรื่อง “มหาสมุทรและทะเล”

เกร็ดความรู้ชุดที่ 5

เกร็ดความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับ "มหาสมุทรและทะเล" หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ครับ 🙂

  ** แบบทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนอ่าน

คุณรู้เกี่ยวกับ “ทะเลและมหาสมุทร” มากน้อยเพียงใด?

คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
กรุณากดปุ่ม “Start Quiz” ด่านล่างเพื่อเริ่มตอบคำถาม
หากต้องการตอบคำถามใหม่ กรุณา Refresh หน้านี้


เนื้อหา

     “มหาสมุทร” คือ ผืนน้ำทะเลบนเปลือกโลกที่มีขนาดกว้างใหญ่มาก ครอบคลุมพื้นที่ของโลกถึง 3 ใน 4 ส่วน นอกจากนี้มหาสมุทรมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกด้วย

1

มหาสมุทรบนโลกของเรามีทั้งหมด 5 แห่ง คือ…
1.มหาสมุทรแปซิฟิก
2.มหาสมุทรแอตแลนติก
3.มหาสมุทรอินเดีย
4.มหาสมุทรใต้
5.มหาสมุทรอาร์กติก
ที่มา: th.wikipedia  
World ocean map

2

“มหาสมุทรแปซิฟิก” เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกว้างใหญ่ถึง 165,200,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นดินทั้งหมดบนโลกเชียวล่ะ
ที่มา: th.wikipedia  
Pacific Basin Island Geography

3

มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ของโลกถึง 71% หรือ 3 ใน 4 ส่วนของโลก
ที่มา: th.wikipedia  

4

“มหาสมุทรแอตแลนติก” คือมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างยุโรปและอเมริกาเหนือ เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก
ที่มา: th.wikipedia  
Atlantic Ocean - en

5

“มหาสมุทรอาร์กติก” เป็นมหาสมุทรที่ตั้งอยู่ซีกโลกเหนือ มันถูกปกคลุมไปด้วยทะเลน้ำแข็งตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นมหาสมุทรที่เล็กสุดในโลกด้วย
ที่มา: th.wikipedia  
Arctic Ocean

6

“มหาสมุทรอินเดีย” คือมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างออสเตรเลียกับแอฟริกา เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก
ที่มา: th.wikipedia  
Indian Ocean-CIA WFB Map

7

“ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา” ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นจุดที่มีความลึกของมหาสมุทรมากที่สุด (ความลึก 11,034 เมตร)
ที่มา: th.wikipedia  
Cross section of mariana trench

8

องค์ประกอบของแร่ที่สำคัญในมหาสมุทรคือ โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ)
ที่มา: science.cmu  
Halit-Kristalle

9

น้ำทะเลเคลื่อนที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่ เรียกว่า “ไจเรส” (gyres)
ที่มา: phalaphon  
Currents

10

มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือมหาสมุทรที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ที่มา: mwit