วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

10 เกร็ดความรู้สั้นๆ รอบตัว เรื่อง “ระบบสุริยะ”

เกร็ดความรู้ชุดที่ 4

เกร็ดความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับ "ระบบสุริยะ" พร้อมกับแบบทดสอบหลังการอ่านบทความ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้กันนะครับ 🙂

เนื้อหา

      “ระบบสุริยะ” คือ ระบบที่มีดาวฤกษ์ (ดวงอาทิตย์) เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ต่างๆ เป็นบริวารที่หมุนรอบๆ ซึ่งดาวเคราะห์ที่หมุนรอบนั้นมีอยู่ 8 ดวง ได้แก่.. ดาวพุธ/ ดาวศุกร์/ โลก/ ดาวอังคาร/ ดาวพฤหัสบดี/ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

1

“ดวงอาทิตย์” (The Sun) คือดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลางของระบบสุริยะ (Solar System)
ที่มา: th.wikipedia  รูปภาพ: Pixabay

2

“ดวงอาทิตย์” หางจากโลกของเราถึง 149,600,000 กิโลเมตร

3

แสงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมาถึงโลกของเราในระยะเวลา 8.3 นาที
ที่มา: th.wikipedia 

4

“ดาวพุธ” (Mercury) คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด
ที่มา: chula  รูปภาพ: Pixabay

5

ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ คือ ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดก็คือดาวพุธ (Mercury)
ที่มา: mthai  รูปภาพ: Pixabay

6

ดาวเสาร์ (Saturn) คือดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์มากที่สุดในปัจจุบัน มันมีจำนวนถึง 82 ดวง ซึ่งในอดีตเคยเป็นของดาวพฤหัสบดี คือจำนวน 79 ดวง
ที่มา: ngthai  รูปภาพ: Pixabay

7

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ ไม่ใช่ดาวพุธที่ใกล้ดวงอาทิตย์อย่างที่เราเข้าใจ
ที่มา: sci.srk  รูปภาพ: Pixabay
ดาวศุกร์การหมุน-rulerpaw

8

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา
ที่มา: rulerpaw  

9

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่ไม่มีดวงจันทร์เลย คือ ดาวพุธ (Mercury)  กับ ดาวศุกร์ (Venus)
ที่มา: thaiastro  

10

ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)  ดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด ส่วน ดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองได้ช้าที่สุด คือ ดาวศุกร์ (Venus)
ที่มา: rulerpaw 
การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์
QUIZ

คุณรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะมากน้อยแค่ไหน?

คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
กรุณากดปุ่ม “Start Quiz” ด่านล่างเพื่อเริ่มตอบคำถาม