วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

10 เกร็ดความรู้รอบตัว เรื่อง “สภาพอากาศ”

เกร็ดความรู้ชุดที่ 8

เกร็ดความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับ "สภาพอากาศ" หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์หลังจากอ่านบทความนี้ 🙂

เนื้อหา

    “สภาพอากาศ” คือ สภาวะของบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งอธิบายถึงระดับความร้อน ความเย็น ฝน ความแห้งแล้ง ลมสงบ พายุ อากาศแจ่มใสหรือมีเมฆมาก

คุณรู้เกี่ยว “สภาพอากาศ” มากน้อยเพียงใด?


pixabay

คำชี้แจง:
1.แบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้นี้มีจำนวน 10 ข้อ
2. เมื่อเลือกคำตอบเสร็จ จะมีคำอธิบายคำตอบเพื่อให้ท่านทราบ
3. หลังจากอ่านคำอธิบายเสร็จ กด NEXT ด้านล่าง เพื่อสู่ข้อถัดไป
กรุณากดปุ่ม “Play” ด่านล่างเพื่อเริ่มเล่น และเรียนรู้

คุณรู้เกี่ยว “สภาพอากาศ” มากน้อยเพียงใด?

Question 1 of 10.

การเคลื่อนที่ของอากาศจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง เราเรียกว่าอะไร?

1. เมฆ
2. ลม
3. ฝน

คำอธิบาย:

ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

Question 2 of 10.

เมฆในภาพมีชื่อเรียกว่าอะไร?

1. เซอร์รัส (cirrus)
2. สเตรตัส (stratus)
3. นิมบัส (nimbus)

คำอธิบาย:

เมฆเซอรัส (Cirrus) เป็นเมฆอยู่สูงเฉลี่ย 10,000 เมตร มีลักษณะเป็นฝอยปุยสีขาวเหมือนขนนกบางๆ หรือเป็นทางยาว และบางครั้งอาจมีวงแสง (Halo) ปรากฏด้วย

Question 3 of 10.

เราจะเรียกว่าอะไรเมื่อ “น้ำ” เปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส?

1. การระเหย (Evaporation)
2. การควบแน่น (Condensation)
3. การหลอมเหลว (Melting)

คำอธิบาย:

การระเหย (Evaporation) เป็นกระบวนการที่ของเหลวอย่างน้ำ เปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด

Question 4 of 10.

เส้นสีขาวเล็กๆ เป็นแนวยาวที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านั้นคืออะไร?

1. เครื่องบินไอพ่น
2. บั้งไฟ
3. จรวดอวกาศ

คำอธิบาย:

เส้นขาวเล็กๆ ที่เกิดขึ้นเป็นแนวยาวบนท้องฟ้านั้นเกิดจากเครื่องบินไอพ่น โอกาสจะเกิดได้บ่อยขึ้นเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็น

Question 5 of 10.

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศ เราเรียกว่าอะไร?

1. นักธรณีวิทยา
2. นักภูมิศาสตร์
3. นักอุตุนิยมวิทยา

คำอธิบาย:

นักอุตุนิยมวิทยา คือ นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ลม ฟ้า อากาศ รวมถึงปรากฏกาณ์ทางธรรมชาติต่างๆภายในโลก

Question 6 of 10.

อะไรที่ทำให้เกิดไฟฟ้า หรือสายฟ้า?

1. แรงเหวี่ยง
2. ไฟฟ้าสถิต
3. แรงดึงดูด

คำอธิบาย:

ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน โดยปกติจะแสดงในรูปการดึงดูด,การผลักกันและเกิดประกายไฟ

Question 7 of 10.

ปริมาณความชื้นของอากาศ มีชื่อเรียกว่าอะไร?

1. Climate
2. Condensation
3. Humidity

คำอธิบาย:

ปริมาณความชื้นของอากาศ (Humidity) คือจำนวนของไอน้ำในอากาศที่มีความชื้นสัมบูรณ์ โดยทั่วไปร่างกายเราจะรู้สึกสบายเมื่อความชื้นในอากาศมีค่าประมาณ 45%

Question 8 of 10.

เมฆชนิดใดที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง?

1. สเตรตัส (stratus)
2. เซอร์รัส (cirrus)
3. คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)

คำอธิบาย:

คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)  เป็น เมฆที่มีลักษณะหนาสูงทึบในแนวตั้ง โดยมีความสัมพันธ์กับพายุฟ้าคะนอง และอากาศที่มีลักษณะแปรปรวน

Question 9 of 10.

พื้นที่สงบของใจกลางพายุเฮอริเคน มีชื่อเรียกว่าอะไร?

1. ตาพายุ
2. กระแสน้ำวน
3. กำแพงพายุ

คำอธิบาย:

พื้นที่สงบของใจกลางพายุเฮอริเคน มีชื่อเรียกว่า “ตาพายุ” เมื่อมันได้เคลื่อนไปอยู่บริเวณพื้นที่ใด ท้องฟ้าจะแจ่มใสถ้ากลางวันแดดจะจัด แต่ถ้ากลางคืนจะสามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมากๆ เสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลมก็จะสงบนิ่งไม่ปรากฏลมพัดเลย

Question 10 of 10.

เมื่อหิมะมีกำลังลมแรงและตกลงมาอย่างรวดเร็ว พายุชนิดนี้ว่าอะไร?

1. Blizzard
2. Thunderstorm
3. Hurricane

คำอธิบาย:

พายุหิมะ(Blizzard) เป็นพายุที่ทำให้เกิดหิมะจำนวนมาก มาพร้อมกับลมที่หนาวเย็นจัด ส่งผลทำให้เกิดกองหิมะที่หนาและใหญ่ 

Next question 1 of 10

All 10 questions completed!


คุณรู้เกี่ยว “สภาพอากาศ” มากน้อยเพียงใด?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam